WarsawJS exists to support both professional and novice software developers within the IT community. We intend to accelerate the process of education by sharing our knowledge and experience.

Although our community was established in Warsaw, we are now internationally renowned. This is largely thanks to our global network of members and sponsors.

WarsawJS is for everyone. We are proud to be able to provide a safe, friendly, and welcoming environment for all, regardless of gender, sexual orientation, ability, ethnicity, socioeconomic status, religion (or lack thereof). Our policies are clearly defined and readily available. …


Kiedy ostatnio przytrafiło Ci się zbierać chrust na ognisko?
“Wyobraźnia jest ważniejsza niż inteligencja”. Nieszczęśliwie się złożyło, że Einstein coś takiego głosił, bo wyobraźnia na jego poziomie wydaje się niedostępna powszechnie. Tym gorzej, że podawał przykład twórczej
i przekraczającej wyobraźni. I to takiej, która śniła coś, czego nikt nigdy wcześniej nie pomyślał. Pamiętasz: słynny promień światła, na którym podróżując nadal dało się wyciągnąć rękę do przodu pokonując prędkość światła! Niesamowite, przełomowe, ale poza wszelką możliwością ponownego zastosowania. Ale być może moce wyobraźni są powszechnie dostępne?

Well ordered toys in a child room
Well ordered toys in a child room
dobrze uporządkowane zabawki w pokoju dziecka

Jako tworzenie narracji na pewno tak!

Gdy dwie osoby robią to samo, nie jest to…


Tłumaczenie tekstu autorstwa Barrego Solone

Zgodnie z wszelkimi ustaleniami środowiska naukowego, ludzkość wywodzi się od wspólnych, afrykańskich przodków. Wszyscy jesteśmy spokrewnieni. Ja także nie stanowię wyjątku od tej reguły. Jednakże, ze względu na kolor mojej skóry, zwraca się do mnie oraz uważa za Czarnego człowieka.

Image for post
Image for post
Len Prince

Uprzedzając wszelkie nieścisłości, podkreślam z całą mocą, że jestem orędownikiem idei wolności słowa. Bliska jest mi swoboda wypowiedzi, szczególnie istotna w środowisku artystycznym i edukacji. Nie jestem zwolennikiem regulacji prawnych oraz jakichkolwiek odgórnych form cenzury.

Niemniej, nie umknęła mojej uwadze zażarta dyskusja, która toczy się ostatnio wokół słowa „Murzyn” i jego użycia w języku polskim…


JavaScript, Node.js & the Internet of Things

photo taken on the first day
photo taken on the first day

Three day conferences can be a bit of an endeavour, even if you’re not an organizer or speaker. Organising a conference is something I know quite a lot about as I arranged ConFrontJS 2018, with the support of the whole WarsawJS Community.

In this short post I wanted to emphasize the highlights of the conference that appeared to me as significant, worth remembering and sharing.

All of my questions were answered

I found answers to questions I wouldn’t normally ask, which came about due to confrontation, not with me but rather with speaker’s talks. …


If you work in tech, it’s likely that you’re familiar with Amazon Web Services, more commonly known as AWS.

Usually, we have EC2 instances in many regions, due to lower costs and convenience. The downside of this is that it can easily get out of control when there are too many instances in varying regions in different AWS profiles.

Image for post
Image for post
A screenshot of a script which saves all of the instances from multiple AWS profiles in several regions to the database

If you work in a company which supports cloud solutions for clients it’s very likely that you have multiple AWS profiles. Even if you collect them under an organisation billing it can be really difficult to learn more about these EC2…


Image for post
Image for post
Developer Day, September 2018

This article is the first in my new role of CTO at App’n’roll, a venture builder that creates, designs and promotes web and mobile apps.

Our software development process characteristics are determined by the fact that we can deliver whole products, including but not limited to UX and marketing. Not all products developed within the company are like this but let for now I’d like to focus on this kind, as they are mostly aligned with the process I want to describe and share.

Under such conditions, predictable estimations are essential. We use tools that help us to integrate, keeping…


Recently my friend asked me if I could write an essay on why I quit
Facebook, as she found my afterthought interesting. The irreversible move, to delete my account instead of just deactivating it, had some consequences for my recent life and coincides with a lot of changes which I wanted to share.

I registered in September 2007 and from that time I earned over 800 friend connection. I treated this communication platform quite seriously. Besides my folks who I met many years ago at primary school, secondary school, Warsaw University Philosophy studies, I was also keeping connection with colleagues…

Piotr Zientara

#CEO at xFAANG Leader of the WarsawJS Community

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store